Polityka prywatności

ROOM 8 GROUP szanuje prywatność odwiedzających jej witrynę internetową oraz klientów jej usług i produktów oraz w celu ochrony takiej prywatności i przestrzegania Ogólnego Rozporządzenia Unii Europejskiej o Ochronie Danych (RODO) oraz innych wymogów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych; ROOM 8 GROUP reprezentuje swoją Politykę Prywatności.

W niniejszym dokumencie każdy odwiedzający witrynę może uzyskać informacje o rodzajach danych osobowych, które są gromadzone podczas korzystania z usług i witryny ROOM 8 GROUP, sposobach korzystania z tych danych i prawach takich odwiedzających dotyczących ich danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności obejmuje zarówno nasze działania związane ze zbieraniem danych online, jak i offline, w tym Dane Osobowe, które ROOM 8 GROUP zbiera za pośrednictwem różnych kanałów, takich jak strony internetowe, aplikacje, sieci społecznościowe stron trzecich, wydarzenia itp.

Korzystając z witryny ROOM 8 GROUP lub jakichkolwiek usług lub produktów ROOM 8 GROUP, upoważniasz ROOM 8 GROUP i spółki z nią stowarzyszone do przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

1. Definicje

Mówiąc o Danych Osobowych w niniejszej Polityce Prywatności, używamy „Dane Osobowe” w rozumieniu RODO, tzn. wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez odniesienie do identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

2. Kiedy R 8S Ent. zbiera Twoje Dane Osobowe i jakie informacje zbiera ROOM 8 GROUP

2.1. Podczas przeglądania witryny ROOM 8 GROUP

Kiedy przeglądasz naszą oficjalną stronę internetową (http://room8group.com/) i jej działy Sztuka i Gry, możemy zbierać od Ciebie dwa rodzaje Danych Osobowych – pliki cookie i adresy IP.

Pliki cookie to informacje, które witryny internetowe często przechowują na komputerze użytkownika. Zazwyczaj pliki cookie pomagają odwiedzającym witryny uzyskać informacje, które są dla nich najbardziej odpowiednie na podstawie stron, które zwykle odwiedzają, reklam, które zwykle klikają najczęściej.

Korzystamy z plików cookie, aby analizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych usług, rozpoznawać tych samych użytkowników na różnych urządzeniach, a także ulepszać oferowane przez nas usługi i poprawiać funkcjonalność witryny. W ustawieniach swojej przeglądarki zawsze możesz wyłączyć pliki cookie lub ustawić przeglądarkę tak, aby ostrzegała Cię w przypadku przesyłania plików cookie na komputer.

Informacje dotyczące adresów IP zbierane są ze względów bezpieczeństwa, adres IP pokazuje komputer, z którego korzystasz z naszego serwisu, identyfikuje Twój komputer przy każdym połączeniu z internetem.

Nasza firma również korzysta z informacji gromadzonych przez Google Analytics, ale nie zawiera ona żadnych Danych Osobowych, a jedynie ogólne statystyki dotyczące liczby odwiedzających stronę.

2.2. Wysyłając CV poprzez zakładkę „Dołącz do zespołu” na stronie lub kontaktując się z nami poprzez Formularz kontaktowy lub Formularz zgłoszeniowy

Kiedy korzystasz z formularzy na naszej stronie internetowej, aby skontaktować się z nami, przesyłasz pewne dane, w tym między innymi ubieganie się o dowolny program stypendialny ROOM 8 GROUP lub aplikowanie do jednego z otwartych stanowisk za pośrednictwem sekcji „Dołącz do zespołu” na naszej stronie internetowej. W tym celu musisz uzupełnić niektóre dane, na przykład, imię i nazwisko, adres e-mail, biografię, nazwę Twojej firmy i komentarz, który może również zawierać Twoje Dane Osobowe. Curriculum vitae (CV), które wysyłasz, aby aplikować na dostępne stanowisko, zawiera również dane osobowe. Potrzebujemy wszystkich wymienionych Danych Osobowych, aby wiedzieć, jak się z Tobą skontaktować, preferowany język, którego używasz, i będziemy korzystać z takich informacji w naszej dalszej komunikacji.

2.3. Podczas nawiązywania stosunków umownych z ROOM 8 GROUP poprzez podpisywanie umów lub innych dokumentów

Kiedy podpisujemy umowy z naszymi klientami, z zapisów takich umów możemy uzyskać informacje dotyczące pracowników lub pełnomocników takiego klienta. Takie informacje mogą obejmować nazwiska, adresy e-mail, adresy, stanowiska pracy. Potrzebujemy tych informacji, aby mieć całkowitą pewność, że wchodzimy w stosunek umowny z odpowiednimi osobami, które reprezentują interes odpowiedniej firmy.

3. W jaki sposób ROOM 8 GROUP może korzystać z Twoich Danych Osobowych.

Naszym głównym celem jest zapewnienie wysokiej jakości usług naszym klientom, a także umożliwienie im uzyskania wszystkich niezbędnych informacji dotyczących naszej firmy za pomocą naszej strony internetowej. Korzystamy ze wszystkich dostarczonych Danych Osobowych, aby odpowiedzieć na wszystkie Twoje żądania, aby zapewnić Ci jak najbardziej odpowiednie treści. Część Danych Osobowych jest wykorzystywana do dalszych negocjacji umownych lub do pomocy w rozwiązaniu niektórych pytań lub problemów, które mogły wystąpić podczas korzystania z naszej oficjalnej strony internetowej (np. informacje zebrane przez formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej); niektóre Dane Osobowe są gromadzone aby Twoje korzystanie z naszej strony internetowej było jak najlepsze (np. pliki cookie), a część Danych Osobowych jest niezbędna, aby udowodnić, że wchodzimy w interesy z odpowiednią firmą i odpowiednim przedstawicielem takiej firmy (np. informacje pełnomocnika w umowie). W każdym przypadku korzystania gwarantujemy, że Twoje Dane Osobowe są wykorzystywane przez ROOM 8 GROUP bez naruszania RODO lub innych obowiązujących przepisów i są wykorzystywane wyłącznie w celu jak najlepszego doświadczenia współpracy z ROOM 8 GROUP.

4. Jak długo przechowujemy Dane Osobowe

Zgodnie z wymogami art. 5(e) RODO, ROOM 8 GROUP przechowuje Twoje Dane Osobowe przez okres niezbędny do ich przetwarzania zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

5. Kto może mieć dostęp do Danych Osobowych

5.1. Spółki stowarzyszone i podwykonawcy ROOM 8 GROUP zajmujący się świadczeniem usług

ROOM 8 GROUP może ujawnić Twoje Dane Osobowe swoim spółkom powiązanym i podwykonawcom, którzy są zaangażowani w świadczenie usług na rzecz klienta – gwarantujemy, że na podstawie umów z takimi spółkami zależnymi i podwykonawcami ujawnione Dane Osobowe mogą być wykorzystywane wyłącznie pod warunkiem najwyższego poziomu ochrony danych, który jest nie mniej restrykcyjny niż ten jaki zapewnia niniejsza Polityka prywatności. Takie ujawnienie może nastąpić tylko wtedy, gdy bez takiego ujawnienia część usług nie może być świadczona klientom ROOM 8 GROUP

5.2. Sądy i organy rządowe

ROOM 8 GROUP może ujawnić Dane Osobowe w celu wykonania nakazów sądowych lub przepisów ustawowych i wykonawczych, które wymagają takiego ujawnienia.

6. Twoje prawa dotyczące Danych Osobowych gromadzonych przez ROOM 8 GROUP

Aby umożliwić Ci ochronę Twoich Danych Osobowych, gwarantujemy Ci możliwość realizacji wymienionych poniżej praw, wysyłając wiadomość do naszego Inspektora Ochrony Danych, którego kontakt podano w punkcie 9 Polityki Prywatności. Kiedy Twoje Dane Osobowe są gromadzone przez ROOM 8 GROUP w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności, masz takie prawa:

6.1 Prawo dostępu i prawo do przenoszenia danych osobowych.

Masz prawo dostępu do swoich Danych Osobowych, które posiadamy, tj. prawo do bezpłatnego żądania (i) informacji, czy Twoje Dane Osobowe są przechowywane, (ii) dostępu do i/lub (iii) duplikatów przechowywanych Danych Osobowych (w celu przenoszenia danych). Możesz skorzystać z prawa dostępu i prawa do przenoszenia swoich Danych Osobowych, wysyłając wiadomość do naszego Inspektora Ochrony Danych (kontakty znajdziesz w punkcie 9 Polityki Prywatności), który udzieli Ci wszelkich odpowiednich informacji dotyczących Twoich Danych Osobowych, które przechowujemy.

6.2 Prawo do korekty.

Jeżeli przetwarzamy Twoje Dane Osobowe, dołożymy starań, aby poprzez wdrożenie odpowiednich środków zapewnić, że Twoje Dane Osobowe są dokładne i aktualne do celów, dla których zostały zebrane. Jeśli Twoje dane osobowe, które zostały nam przekazane, były niedokładne lub niekompletne, zawsze możesz zaktualizować podane informacje, wysyłając wiadomość na nasz adres e-mail z sekcji „Skontaktuj się z nami” na stronie internetowej lub za pośrednictwem wiadomości e-mail podanej w punkcie 9 Polityki Prywatności.

6.3. Prawo do usunięcia.

Masz prawo do usunięcia danych osobowych, które zostały zebrane o Tobie. Wnioski o usunięcie danych należy kierować do naszego inspektora ochrony danych za pośrednictwem danych kontaktowych podanych poniżej. W przypadku takiego żądania niezwłocznie usuniemy wszystkie Twoje dane osobowe.

6.4 Prawa do ograniczenia przetwarzania i prawo do sprzeciwu.

Masz prawo ograniczyć i/lub sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich Danych Osobowych, wysyłając wniosek do naszego Inspektora Ochrony Danych, którego dane kontaktowe podano w punkcie 9 niniejszej Polityki Prywatności.

6.5. Szczegółowe informacje o prawach i ograniczeniach tych praw.

Więcej szczegółowych informacji na temat ww. praw dotyczących Twoich Danych Osobowych oraz ewentualnych ograniczeń tych praw można znaleźć w rozdziale III (Prawa osoby, której dane dotyczą) oficjalnego tekstu RODO, który znajduje się pod linkiem:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1528874672298&uri=CELEX%3A32016R0679.

7. Dane osobowe dzieci poniżej 16 roku życia

ROOM 8 GROUP nie gromadzi i nie przetwarza Danych Osobowych dzieci poniżej 16 roku życia – w przypadku udostępnienia takich Danych Osobowych za pośrednictwem naszego serwisu niezwłocznie je usuwamy.

8. Zmiany w Polityce Prywatności

ROOM 8 GROUP zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie. Zmiany te mają na celu poprawę ochrony danych klientów ROOM 8 GROUP i odwiedzających naszą stronę internetową. Najnowszą wersję Polityki Prywatności można zawsze znaleźć pod linkiem: http://room8group.com/. Korzystanie z oficjalnej strony internetowej i/lub jakichkolwiek usług ROOM 8 GROUP po zmianach w Polityce Prywatności potwierdza, że przeczytałeś i zgadzasz się z najnowszą wersją Polityki Prywatności.

9. Informacje kontaktowe

Aby zadać pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności lub skorzystać z któregokolwiek z praw przewidzianych w punkcie 6 niniejszej Polityki Prywatności, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych ROOM 8 GROUP za pośrednictwem poczty elektronicznej (dpo@room8group.com)

10. Powiązane linki:

Rozszerzone informacje o prywatności dla obecnych i potencjalnych specjalistów Room 8 Group – https://docs.google.com/document/d/1gORaHQOS4YX6I86-jJRe386yTYgE5UiYrfA7NyaCa70/edit#heading=h.57j7plqvjebt
 Rozszerzone informacje o ochronie prywatności dla obecnych i potencjalnych klientów Room 8 Group – https://docs.google.com/document/d/1Lsd9C6YtYPiRkJbGhurVZZY7iuDI7eCVWd4dChOOzA0/edit#heading=h.i70q293o0ei8