Informacje

Praca zdalna, a produkcja gier wideo. Nasze doświadczenia

The Verge i inne media publikują listy gier, w które można grać, siedząc w domu i unikając koronawirusa; branża gier nie może się zatrzymać. Jednak firmy zajmujące się grami mogą doświadczyć trudności z tym nowym formatem pracy.

W tym artykule korzystając z wiedzy i doświadczenia naszych kreatywnych i technicznych pracowników, podzielimy się listą wskazówek i porady dotyczące pracy w domu dla profesjonalistów od gier wideo. Dotyczy to zarówno typowych zagrożeń, jak i ogólnych informacji na temat pracy w domu, a także wiedzy o współpracy i środków bezpieczeństwa niezbędnych do podtrzymania kreatywności.

Technika i bezpieczeństwo

Ryzyko: pojawią się problemy ze sprzętem, które mogą prowadzić do obniżenia bezpieczeństwa.

Jak tym zarządzamy:

Anna Kozlova, dyrektor operacyjny: Stanęliśmy przed wyborem między dwiema opcjami. Pierwsza opcja: zespół będzie pracował z domu na własnym sprzęcie, a Studio zapewni pracownikom zdalny dostęp do stacji roboczych. Takie podejście wiązało się z pewnymi potencjalnymi zagrożeniami, w szczególności złym połączeniem internetowym, ponieważ często musieliśmy przesyłać duże pliki. Ponadto korzystanie z prywatnych komputerów PC i laptopów może wiązać się z potencjalnymi problemami z bezpieczeństwem.

Wybraliśmy drugą opcję: zapewnienie pracownikom stacji roboczych. Tak, logistyka kosztowała nas trochę czasu i pieniędzy, ale takie podejście zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa dla naszych klientów i ich danych. Głównym celem wszystkich tych działań było zachowanie wszelkich środków bezpieczeństwa związanych z produkowanymi aktywami lub innymi wykonywanymi pracami.

Ryzyko: potencjalne luki w zabezpieczeniach podczas procesu transportu i dostawy.

Jak tym zarządzamy:

Anna Kozlova, dyrektorka operacyjna: Wszystkie pudła ze sprzętem biurowym zostały zapieczętowane na czas transportu. Dodatkowo zapieczętowaliśmy jednostki systemowe, aby uniknąć jakiejkolwiek możliwości wyjęcia dysku twardego bez uszkodzenia pieczęci. Poza tym sprzęt został dostarczony przez zaufany personel z podpisanymi umowami NDA.

Biorąc pod uwagę sytuację pandemiczną, na prośbę członków naszego zespołu praktykowaliśmy dostawę bezkontaktową. Studio dostarczyło również zasilacze bezprzerwowe.

Svetlana Savitskaya, kierownik działu gier: nasi programiści i testerzy potrzebują zestawu urządzeń do pracy i nie będą mieli do nich takiego samego dostępu jak w biurze. Zdecydowaliśmy się przydzielić do każdego urządzenia wybraną osobę odpowiedzialną i odpowiednio planować zadania testowe. Urządzenia były dostarczane i wa razie potrzeby rotowane przez służbę kurierską, którą zorganizowaliśmy w tym celu.

Ryzyko: problemy z instalacją sprzętu w domu, możliwa awaria sprzętu.

Jak tym zarządzamy:

Anna Kozlova, dyrektor operacyjny: Od początku rozumieliśmy, że choć praca w domu jest tymczasowa, ale też będzie to dość długi okres. Dlatego włożyliśmy wiele wysiłku w przygotowania do przeniesienia całego zespołu Room 8 Studio do pracy zdalnej.

Aby zrealizować nasz plan dostarczenia sprzętu biurowego specjalistom, przed transportem potrzebne było dokładne przetestowanie całego sprzętu.

Nasz zespół informatyczny pracował w weekend sprawdzając wszystkie komputery, aby zminimalizować ryzyko potencjalnej awarii. Opracowali również rozwiązania dla każdej możliwej opcji instalacji i podłączenia komputerów biurowych i innego sprzętu w domach specjalistów oraz stworzyli wspólny dokument ze wszystkimi instrukcjami. Począwszy od dnia dostawy sprzętu, aż do chwili obecnej wszystkie zgłoszone problemy IT są odpowiednio zarządzane zdalnie przez nasz zespół wsparcia technicznego.

Ryzyko: słabe połączenie z zasobami korporacyjnymi i magazynami danych.

Jak tym zarządzamy:

Anna Kozlova, dyrektor operacyjny: Korzystamy z rozwiązania klasy enterprise — Palo Alto z licencją komercyjną, która gwarantuje pełne bezpieczeństwo z rozwiązaniem DLP firmy ESET (Safetica). Wszystkie stacje są szyfrowane i wyposażone w zainstalowane oprogramowanie antywirusowe. Aby połączyć się z dowolnymi zasobami firmy, wszyscy nasi specjaliści korzystają z kanałów chronionych VPN.

Ryzyko: do działania potrzebujemy szybkiego Internetu; mogą być awarie.

Jak tym zarządzamy:

Vadym Kraevoy, kierownik działu grafiki: Niektórzy dostawcy Internetu doświadczają gwałtownego wzrostu aktywności użytkowników, ponieważ wszyscy są teraz w domu. Ale to dość rzadki przypadek i chociaż tęsknimy za życiem biurowym, większość członków naszego zespołu faktycznie stwierdziła, że raczej lubi pracować w domu i dobrze się do tego przystosowała.

Współpraca / Komunikacja

Ryzyko: nie mamy dużego doświadczenia w zarządzaniu kryzysowym i kwestiach organizacyjnych.

Jak tym zarządzamy:

Anna Kozlova, dyrektorka operacyjna: W takich okresach globalnej niepewności i wrażliwości każda firma potrzebuje szybkich i jasnych decyzji, aby utrzymać się na powierzchni. Dlatego tutaj, w Room 8 Studio, opracowaliśmy plan działania — plan ciągłości działania i plan odzyskiwania na wypadek wystąpienia siły wyższej. Ten plan zaoszczędził nam dużo czasu, ponieważ większość działań taktycznych, które podejmujemy teraz podczas kryzysu COVID-19, była z góry przemyślana.

Wszelkie sytuacje awaryjne związane z trybem pracy w domu będą obsługiwane przez specjalną scentralizowaną grupę składającą się z kierowników działów, działu administracyjnego i mnie.

Ryzyko: długi okres przejścia na pracę w domu i w efekcie spadek wydajności zespołu.

Jak tym zarządzamy:

Anna Kozlova, dyrektor operacyjny: Naszym priorytetem było zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy dla naszego zespołu, aby móc wypełniać nasze zobowiązania wobec klientów i dostarczać wyniki projektów na czas. Dlatego zdecydowaliśmy się przenieść wszystkich specjalistów z Room 8 Studio do pracy zdalnej, jeszcze przed wydaniem oficjalnych zaleceń rządowych. Okres przejściowy trwał jedynie kilka dni, ale mimo to niewielkie straty wydajności w tych dniach były nieuniknione. Jesteśmy bardzo dumni z naszego zespołu, którego każdy członek przyjął naszą wspólną odpowiedzialność wobec klientów jako swoją osobistą, a nawet pracował w godzinach nadliczbowych, aby zrekompensować wszelkie przerwy.

Ryzyko: Kwestie HR — podtrzymywanie ducha zespołu

Jak tym zarządzamy:

Anna Kozlova, dyrektor operacyjny: Korzystamy z czatów ogólnych, aby regularnie informować specjalistów o aktualnej sytuacji w naszym kraju i na całym świecie w oparciu o dane z oficjalnych kanałów rządowych i zaufanych mediów. Na bieżąco informujemy również nasz zespół o wszystkich wewnętrznych wiadomościach i decyzjach firmy związanych z pandemią.

Poza tym zespół HR opracował specjalny plan komunikacji, którego celem jest podtrzymywanie ducha zespołu i unikanie rozłamów. To oczywiste, że ludzie, którzy kiedyś kontaktowali się w biurze, teraz zmagają się z izolacją i potrzebują wsparcia. Tak więc, aby zachować ducha społeczności, z którego jesteśmy tak dumni, organizujemy różne zabawne konkursy, takie jak głosowanie na najbardziej kreatywne miejsce do pracy, organizujemy wyzwania związane z ćwiczeniami fizycznymi w domu itp.

Ryzyko: nasze procesy wymagają codziennych narad, a teraz nie jest to możliwe.

Jak tym zarządzamy:

Vadym Kraevoy, szef działu grafiki: proces pozostał ten sam. Teraz codziennie rano robimy narady online, a pod koniec dnia artyści dzielą się wynikami na czacie grupowym zespołu.

Svetlana Savitskaya, kierownik działu gier: prowadzimy nasze spotkania online i zawsze włączamy wideo, o wiele łatwiej jest się komunikować widząc swoje twarze. Przeprowadzaliśmy już wiele takich rozmów z klientami, teraz jedyną różnicą jest to, że członkowie naszego zespołu też są online. I nie tracimy czasu na poruszanie się po biurze.

Ryzyko: zarządzanie członkami zespołu i komunikacja stanie się trudniejsze.

Jak tym zarządzamy:

Vadym Kraevoy, kierownik działu grafiki: wszystkie spotkania osobiste i działania zarządcze pozostały takie same, nie zmieniliśmy procesu. Mogą nawet mniej obciążać, gdyż rozmawiamy z naszymi szefami w zaciszu naszych domów.

Działania skierowane do klientów

Ryzyko: Reżim pracy z domu wpłynie na nasze relacje z klientami.

Jak tym zarządzamy:

Vadym Kraevoy, kierownik działu grafiki: ponieważ cały świat boryka się z tymi samymi problemami, nasi klienci rozumieją zmiany. Z drugiej strony nasz zespół dostosował się do nowego reżimu i straciliśmy tylko kilka godzin pracy, które były potrzebne do dostarczenia i skonfigurowania sprzętu. Zostało to rozwiązane w ciągu kilku dni.

Niektórzy klienci wymagali jednak podpisania bardziej rygorystycznych umów NDA, które obejmowały członków rodziny artystów – i tak też zrobiliśmy.

Svetlana Savitskaya, kierownik działu gier: zasadniczo potoki pracy zdalnej zawsze były częścią naszej pracy, ponieważ nasi partnerzy znajdują się na całym świecie. Więc różnice są minimalne.

Ryzyko: wpłynie to na nasze dostawy.

Jak tym zarządzamy:

Vadym Kraevoy, kierownik działu grafiki: wszystkie nasze narzędzia dostawy są dostępne online. Niektóre z nich, które są związane z biurem, są teraz zarządzane za pośrednictwem zdalnego pulpitu. Nasza obecna ocena sytuacji jest taka, że generalnie dostosowaliśmy się, podobnie jak nasi partnerzy, a nasz przepływ pracy pozostał stabilny.

Ryzyko: śledzenie czasu będzie trudniejsze.

Jak tym zarządzamy:

Vadym Kraevoy, kierownik działu grafiki: tak naprawdę śledzenie czasu i raportowanie stało się łatwiejsze, ponieważ wszystkie statusy są aktualizowane z dodatkową uwagą.

Techniki twórcze

Ryzyko: artyści potrzebują dyskusji i burzy mózgów, aby wymyślić coś dobrego.

Jak tym zarządzamy:

Vadym Kraevoy, kierownik działu grafiki: teraz używamy Google Meet do wszystkich naszych rozmów grupowych, a tablicy Miro do burzy mózgów, która pomaga tworzyć, współpracować i centralizować komunikację w naszej firmie.

Wszystkie sesje burzy mózgów w zespołach artystycznych wymagają użycia odniesień wizualnych, więc teraz stało się to jeszcze prostsze: każdy może od razu dodać i wskazać fragment, o którym mówi.

Ponadto używamy teraz funkcji Slack, która umożliwia rysowanie na ekranie podczas udostępniania, co jest doskonałym narzędziem, którego nasz zespół artystyczny używa podczas sesji przeglądowych.

Svetlana Savitskaya, kierownik działu gier: Wszyscy tęsknimy za nieformalną komunikacją z kolegami w biurze, dyskutowaniem o sprawach przy kawie i innymi tego typu rzeczami. Jako swego rodzaju substytut organizujemy turnieje gier online, tworzymy nieformalne grupy, w których ludzie dzielą się linkami do kursów samokształcenia, filmów itp. Wszystko to pomaga.

Ryzyko: trudniej skupić się na pracy.

Jak tym zarządzamy:

Vadym Kraevoy, kierownik działu grafiki: ustaliliśmy granice z naszymi rodzinami, staramy się nie rozpraszać na przykład zwierzakiem czekającym na zabawę. Mimo wszystko nie brakowało nam pomysłów ani dobrej pracy naszych ludzi.

Przynajmniej przez chwilę nie ma opcji B, a tryb pracy w domu zostanie. Magia i iskry twórczej myśli są zawsze silniejsze, gdy ludzie spotykają się twarzą w twarz. Ale wynajdujemy nowe sposoby, aby być produktywnymi i dzięki temu stajemy się silniejsi.